Geitene fra Elset gård

    

 

   

     

04.06.23  Om man på sommeren eller høsten er på tur i Bymarka er det stor sjanse for at man treffer på noen blide og nysgjerrige kasjmirgeiter. De senere årene har de vært å se ved Marken, Frøset, Holstvollen og marka ved Elset. Geitene skaper glede hos liten og stor og de gjør en veldig viktig jobb med å ta vare på kulturlandskapet i Bymarka.

   

 Gjennom årene har geitene vært populære foto-objekt, noe Bymarkas Facebook-side er et bevis på.


Geitene er svært ettertraktet, da de er billige i drift og folk setter stor pris på de. Også i Vassfjellet vinterpark, Roan, Melhus, Spongdal, Skaun, Stjørdal og på Agdenes er det satt ut geiter for å holde landskapet åpent.

   

 

Kasjmirgeiter ved Frøset

    


Alle geitene som er satt ut her kommer fra Elset gård på Byneset. Bonde Anders Strand satte ut de første geitene i Bymarka i 2016 og etter det har kasjmirgeitene vært et fast innslag i marka. Anders har også geiter på Sverresborg museum om sommeren. I 2021 hadde han ei geit som beitet ned taket på Rye skole.

Fram til 2013 drev familien Strand med sauer, men pga. dårlig inngjerding i Bymarka, som gjorde det vanskelig å få dyrene til å holde seg i marka, begynte de å se etter andre løsninger. Fra før av drev de også med kyr (ble avsluttet i 2020).

I 2014 gikk Anders til innkjøp av 11 kasjmirgeiter fra en bonde på Oppdal. Anders valgte rasen fordi den er hardfør og kan gå ute hele året, så lenge de har ly for været. De er også rolige av natur, flokkdyr og lett å holde inngjerdet. Geitene rydder vegetasjon helt opp til 1,8 meters høyde, og spiser busk og kratt som andre beitedyr skyr. Den første tiden lot han geitene beite rundt gården.

  

Geitene i marka ved Elset gård er sosiale dyr og slenger seg gjerne med på tur, noe vi fikk erfare i 2022.

 


Som så mange andre av oss hadde Anders sett at både Bymarka og kulturlandskapet ellers i Norge er iferd med å gro igjen. I tillegg til den gode naturopplevelsen er kulturlandskapet viktig, da det huser truede fugler, insekter, sopp og planter. Det lagres også betydelige mengder karbon under bakken i slik mark.

Anders tenkte at det kunne være en god ide å la geitene beite i marka. Selv er han største grunneier i Bymarka (etter Trondheim kommune). Eiendommen går helt opp til Elsetheia og området rundt Elgsethytta. Elset gård eier 130 dekar innmark som er en blanding mellom fulldyrka areal til gras (vinterfor) og innmarksbeite (vår, høst og bukker på sommeren).

Siden 2015 har Elset gård drevet landskapspleie med kasjmirgeiter. I 2016 ble Anders med i et prosjekt sammen med Trondheim kommune, om bruk av det GPS-baserte lydgjerdet Nofence. Elset gård var en av de første som fikk tilgang til det norskproduserte systemet. Mange av geitene ble utstyrt med en solcelledrevet boks som kalles klave, som henger rundt halsen. Klaven lager et pip om geita beveger seg utenfor det virtuelle gjerdet som bonden har satt opp. Om den ignorerer pipelyden, noe de sjelden gjør, får den et lite støt. Geitene er smarte dyr som lærer seg dette systemet raskt.
Teknologien, samt geitenes gode lynne, ga helt nye muligheter i forhold til det å sette ut dyra i marka. Det var ikke lenger behov for fysiske gjerder, noe som passet særlig bra i Bymarka der det er vanskelig å sette opp fysiske gjerder pga. turgåernes ønske om å bevege seg fritt. I første omgang ble det satt ut kasjmirgeiter på Stykket, før de senere den sommeren ble flyttet til Marken. I årene som fulgte ble det i sommerhalvåret satt ut geiter også andre steder i Bymarka, noe som har vært en veldig positiv opplevelse for alle parter.

I marka er det mange som har med seg hund, og det er ikke alltid de er i bånd. I 2018 var det en uheldig episode med en hund som jaget et kje ut i Stor-Leirsjøen, mens i 2021 måtte et kje avlives etter å ha blitt angrepet av det som kan ha vært en hund, ved Holstvollen.

Anders har i dag rundt 250 geiter og kje. Med så mange dyr og forespørsler fra alle kanter om å få leie geiter har det vært et økende behov for et nytt fjøs. Vinteren 2022/2023 begynte derfor arbeidet med en ny driftsbygning. Allerede 15. mars 2023 stod den ferdig, noe Anders var godt fornøyd med. Innen 14 dager hadde 30 geiter flyttet inn.

 

Den nye driftsbygningen på Elset gård.

 


Kasjmirgeiter er som nevnt hardføre dyr som kan gå ute om vinteren, men for å unngå at de blir tatt av ørn og rev, og fordi Anders ønsker at geitene skal bli vant med mennesker, velger han å holde dem innendørs i vinterhalvåret.

 

En stolt og fornøyd bonde.

 


Søndag 23. april var det åpen dag på Elset gård, der folk kunne komme på besøk for å se det nye fjøset og hilse på dyra som var på plass. Jeg var på tur i marka og avsluttet i tide til å jeg kunne stikke innom i åpningstiden. Det var ikke så mange som var der da, så jeg fikk god tid til en hyggelig prat med Anders og faren John. Her var vi innom mange temaer som har med Bymarka å gjøre. Blant annet erfaringene med å sette ut geiter i marka og hogsten som foregikk i Bymarka sist vinter.
Fjøset var lyst og fint, med god temperatur. Bingeskillene som var valgt bidro til at geitene kunne se hverandre og få større romfølelse. Kjeene hoppet rundt, mens de større geitene lå og slappet av og så ut til å kose seg.

   

  


Lørdag 3. juni hadde interesserte nok en fin mulighet til å få hilse på geitene, da Anders inviterte til familiedag på Elset gård i forbindelse med Trøndersk matfestival. De som tok turen kunne kjøpe seg kaffe og kaker og lokalmatprodukter. Bl.a. popcorn fra Haugrønning gård.

   

 


I tillegg til utleie av kasjmirgeiter driver Elset gård med salg av ulike produkter knyttet til drifta. Slik som kjekjøtt, pinnekjøtt, fenalår, geitpølser, kasjmirskinn og kasjmirull. Produktene de lager er til salgs på gården, REKO-ringen, Coop Marked Rye og lokale messer og festivaler.

Ved siden av skogen oppe i Bymarka har Elset også store beiteområder rundt gården. Her er det de senere årene sådd mye kløver for å kompensere for at de ikke lenger bruker kunstgjødsel.

  

Elset gård ligger fint til nedenfor Bynesmarka, med utsikt mot Rye og fjorden

  

Anders og familien på fem har drevet Elset gård siden 2018, da Anders tok over etter faren. Gården har vært i familiens eie siden John Wold fra Melhus overtok gården i 1928. Det har vært drevet jord her helt siden 1400-tallet. Navnet Elset kommer mest sannsynlig fra ordet eld/ildsted. Og muligens har det en gang i tiden vært drevet vardebrenning her. I gårdslogoen er det derfor tegnet inn et ildsted.

      

Gårdslogoen til Elset gård (kilde: https://www.elset.no/)

  


Fra rundt 10. juni kan turfolk igjen glede seg over gjensyn med de fine kasjmirgeitene fra Elset gård, som et av sommerens vakreste eventyr i Bymarka. Og noe som garantert kommer til å skape gode turopplevelser og flotte bildemotiv. I år blir det geiter på Frøset, Marken, Holstvollen og Lavollen. I marka ovenfor Elset gård er det allerede satt ut endel geiter. Utpå høsten vil de også være å se ved flaggstanga på Lian.

 

  


Tusen takk til Anders Strand for gjestfrihet på gården og bidrag med informasjon til denne artikkelen. I tillegg har jeg funnet informasjon på disse nettstedene:

https://www.elset.no/
https://Adressa.no/
https://NRK.no/
https://Nidaros.no/

 

    

 

    Jon Arne Madsø