Historien om Henriksåsen/Kumlokket parkering

 

    

 

15.03.23 Når man skal på tur i Bymarka og kjører bil er det mange parkeringsplasser å velge mellom. De største og mest kjente er den i Granåsen (før ombyggingen) og Henriksåsen/Kumlokket i Fjellseterveien.

Henriksåsen/Kumlokket er svært populær som parkeringsplass og et godt utgangspunkt for turer til de høyereliggende delene av marka, slik som Storheia, Bosbergheia, Elgsethytta og Kvistingen. På vinteren er det her det er størst sjanse for å finne gode skiforhold, da det er den høyestliggende parkeringsplassen i marka, sammen med Skistua og Litlgråkallen.

Veldig mange bruker Kumlokket som navn på parkeringsplassen, mens andre kaller den Henriksåsen. På internett og på Trondheim kommunes sider er sistnevnte navn mest brukt. På oppslagstavla ved parkeringsplassen står det Henriksåsen. På de ulike karttjeneste brukes både Henriksåsen og Kumlokket som navn. Parkeringsplassen har også vært omtalt som Nedre Skistua og Lilleparkeringa.

Det som er interessant er at offisielt er parkeringsplassen navnløs.. Da det ikke er skrevet inn noe navn her på Trondheim kommunes offisielle kart (se bilde). Et kart som ellers skal brukes om man ønsker å skrive navnet på et sted, rett. Det er heller ikke lagt inn navn på kartet på Storsvingen eller Ferista, selv om begge de to sistnevnte navnene er brukt på veistumper like ved. Jeg sendte en forespørsel til Kartverket om saken, og fikk til svar at det ikke er noe krav om at parkeringsplasser skal ha navn, men at det kanskje hadde vært smart å ha det på parkeringsplassene i marka.

 Parkeringsplassene i Fjellsterveien er faktisk navnløs,

selv om Kumlokket, Storsvingen og Ferista er navn som brukes

      

Jeg var i kontakt med folk som kjenner Bymarka godt, slik som Kristian Kvikne, Ingar August Hynne, Erling Halseth, Øyvind Solberg og Bjørn Gunnar Paulsen og fått interessant info. Jeg studerte også gamle kart over området, bl.a. gamle flyfoto. Jeg legger ved et bilde som viser området der parkeringsplassen ligger, med flyfoto fra 1947, 1957, 1964, 2006, 2010 og 2021, for å vise utviklingen. Jeg mangler dessverre bilder av parkeringsplassen i tiden mellom 1964 og 2006. Så om noen har kart fra den perioden er det av interesse.

Flyfoto som viser utviklingen ved Kumlokket/Henriksåsen, fra 1947 fram til i dag

      

Jeg trodde Kumlokket-navnet, som er det eldste jeg kjenner til, hadde relasjon til trerøret som førte vann fra Kvistingen ned til Ilavassdraget. Røret gikk fram til omtrent der dagens parkeringsplass ligger. Hefra rant vannet fritt ned til Ilabekken. Når man kikker på flyfoto fra 1947 ser man at røret stoppet et lite stykke på nedsiden av dagens parkeringsplass. 

    

På den tiden var det ikke noen parkeringsplass her, kun en sti innover i marka. Kumlokket-navnet dukket først opp rundt 1954, da det ble satt opp et kumlokk omtrent der veien fra parkeringsplassen krysser lysløypa som går opp til Skistua. Ifølge Truls Gjestland i Skileiken var det snakk om en septiktank (med et lokk på) som ble satt opp her, og at det er den som ble omtalt som kumlokket. På flyfoto fra 1964 ser man tydelig at det går en vei fra Fjellseterveien og bort til stedet der kumlokket/septiktanken stod (se bilde). 

    

Årsaken til at kumlokket/septiktanken ble satt opp var at man ønsket å føre kloakken med rør ned hit fra den nybygde Skistua (den gamle brant i 1946). Og deretter videre ned til Våddabekken og Nidelva. Før det hadde kloakken gått ut i myra, der noe av den hadde havnet ned i drikkevannskilden Skjellbreia. Utifra flyfotoet fra 1964 virker det ikke som det ble etablert noen parkeringsplass her i forbindelse med byggingen av kumlokket/septiktanken. 

De fleste som kjenner til opprinnelsen til Kumlokket-navnet trodde nok at septiktanken og kumlokket som i sin tid ga navnet, forlengst var borte. Men da jeg var der flere mente den måtte ha ligget, 23. oktober 2022, fant jeg igjen kumlokket, under et lite lag med grus. Det er godt mulig at det fin ett til her. Det var rart å oppleve at noe man trodde hørte historien til, fortsatt ligger der.

Kumlokket, som ga navn til parkeringsplassen Kumlokket, ligger fortsatt rett ved turstien

     

Henriksåsen er navnet på en topp en kilometer sørvest for parkeringsplassen. Den fikk navnet sitt fra Henrik Evensen Langørgen fra Langørgen i Buvika som holdt til på Dalasetra, like ved Grønlia, på starten av 1800-tallet. På slutten av 50-tallet var det ønske om lage en lysløype - en rundløype - mellom Fjellseterveien og Henriksåsen (toppen). Inspirert av det flotte flomlyset i Vintervannskleiva og Gråkallbakken som allerede var på plass. Rundløypa mellom veien og Henriksåsen ble bygd, men jeg er usikker på årstallet. Jeg tipper rundt 1960. Noen mener det kan ha vært i 1965. Med Bymarkas første lysløype på plass fikk parkeringsplassen i Fjellseterveien et oppsving, og man begynte å kalle den Henriksåsen, ettersom lysløypa herfra gikk bort til Henriksåsen.

Denne lysløypa ble etter hva jeg har funnet ut, senere flyttet, da det var ustabile snøforhold over Vintervassmyra. I stedet ble femmern/5-øringen bygd litt lenger ned i marka. Men kallenavnet på parkeringsplassen hang tydeligvis igjen, selv om det ikke lenger gikk noen lysløype bort til Henriksåsen.

    

Da jeg la ut denne artikkelen på Bymarkas Facebook-side skapte det stort engasjement. Mange hadde en mening om hva som var rett navn å bruke på parkeringsplassen i Fjellseterveien, og flere ønsket å bidra til å finne opphavet til Kumlokket-navnet. Bymarka-mann Magnar Fosseide anbefalte meg å ta kontakt med tidligere skogsjef Ole-Johan Sætre om saken, noe jeg gjorde. Sætre satt som skogsjef i Trondheim kommune i hele 30 år, fra 1979 og utover, og fikk gjennomført store endringer i Bymarka, slik som naturrerservatet, asfaltsti rundt Haukvatnet og utsetting av bever.

I oktober 2022 tok jeg kontakt med Sætre og ble invitert hjem til ham på Ler, da han nå bor. Vi pratet om mye av de som har skjedd i Bymarka gjennom årene, i tillegg til opphavet til Kumlokket-navnet.

Ifølge Sætre har navnet bakgrunn i en oppfylling av parkeringsplassen ved kumlokket som ble utført før hans tid. Han ble fortalt at det var lederen av teknisk etat, Bjordal, som på 60-tallet lot fyllmasse og oppsop av strøsand fra vinteren, og annen overskuddsmasse, tømmes ved kumlokket. Der stien inn til Elgsethytta startet. Det het antakelig: "Kjør opp til kumlokket ved stien inn til Elgsethytta og lemp av fyllmassen der!". På det tidspunktet var det ikke planlagt å bygge en parkeringsplass, men med fyllmassen som egnet seg godt som underlag, vokste det fram en parkeringsplass her likevel. Flere mener at kumlokket-navnet henspiller på formen og størrelsen på parkeringsplassen den første tiden; liten og rund som et kumlokk. Og det kan nok stemme. Men ideen om å kalle stedet for Kumlokket hadde sammenheng med kumlokket som allerede var her, og oppfordringen om å kjøre opp til Kumlokket. Dette er en forklaring jeg kan tro på, da den stemmer med det jeg har hørt fra andre.

Senere ble parkeringsplassen betydelig utvidet, da turveien inn til Elgsethytta ble bygd i 1979 og 1980. Parkeringsplassen ble utvidet også ved en senere anledning. 

Tidligere skogsjef Ole-Johan Sætre 

    

Man kan diskutere om parkeringsplassen bør hete Henriksåsen eller Kumlokket. Men begge navnene viser til ting som ikke lenger har noen direkte sammenheng med parkeringsplassen. Verst er det kanskje med Henriksåsen, da navnet kan skape misforståelser. For en stund siden møtte Ingar August Hynne på en nyinnflyttet student som stod på Henriksåsen (toppen) og lette etter Studenterhytta.. Han hadde hørt at den lå like ved Henriksåsen. Om han hadde et kart som viste at parkeringsplassen het Kumlokket er det ikke så rart at det ble misforståelse.

Kanskje tiden er inne for å gi parkeringsplassen et helt nytt navn? Et navn som kan bli lagt inn på det offisielle kartet til Trondheim kommune. Nedre Skistua kan være et greit alternativ, da de viser til et sted som fortsatt fins i marka og som er i nærheten. Det kan også bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt Skistua som ikke lenger er så mye nevnt blant folk som bruker marka.

Kartverket mener det vil være uheldig med et 3. navn på parkeringsplassen, men muligens har navnet Nedre Skistua vært i bruk i mange år allerede. Og at noen i Bydrifta, som setter ut skilt, er av en annen oppfatning enn Kartverket.

I januar 2023 passerte jeg dette skiltet som står ved skisporet, rett før nedkjøringen mot Vintervatnet. På Vintervassmyra. Det er tydelig at det har stått der en stund, da det var endel mose på det. Det peker mot "P .n. Skistua", noe jeg tolker som Nedre Skistua. Avstanden på skiltet stemmer også brukbart med avstanden bort til Henriksåsen/Kumlokket. 

Det gamle skiltet ved Vintervassmyra som omtaler parkeringsplassen i Fjellseterveien som Nedre Skistua

  

Det kan være at Bydrifta innså det meningsløse i å skilte mot Henrikåsen (parkering) til høyre, når Henriksåsen (toppen) ligger like til venstre for skiltet. Da stod valget muligens mellom Kumlokket og Nedre Skistua.

Diskusjonen om hva som er det rette navnet på parkeringsplassen vil nok fortsette i mange år til. Og om den noen gang vil få et offisielt navn er usikkert. Men historien til de to mest brukte navnene føler jeg at jeg har fått kartlagt.

 

   

    Jon Arne Madsø