Trollene i Bymarka

    

     

 

02.10.22 Om man går endel i Bymarka kan man ikke unngå å legge merke til de fine trollene i tre som er plassert ved flere av turstiene og hyttene i marka. For eksempel om man starter ved Henriksåsen (Kumlokket) vil man møte på et troll med dårlig tannstell som smiler imot deg. Når man kikker opp mot høyre, i Skileiken, vil man se et troll på 2 meter som kun har ett øye, men som likevel smiler bredt. Om man fortsetter turen opp til Elgsethytta er det troll som ønsker deg velkommen både utenfor hytta og inne. Troll inspirert av de gamle folkeeventyrene finner du også ved Grønlia (2 stk), Lavollen, Rønningen og turstien mellom Granåsen og Rønningen (Strupen). 

Troll kan muligens oppleves som litt skummel for de minste, men Bymarka-trollene er ikke egnet til å skremme noen - blide som der. Med hilsninger som "god tur", "velkommen" og "ut på tur aldri sur". 

I Granåsen ligger det en barnehage, og et av de mest populære turmålene for barna er trollene i Strupen. Det er ca. 1 km bort dit, men det er ikk noe problem for barna å hente krefter når de får vite at det er dit de skal gå. Trollene i Bymarka skaper mye glede og de bidrar til gode turopplevelser. For de minste kan de være en motivasjon til å bli med på tur i marka.

Å bidra til å gjøre markaturen artig for barna var inspirasjon for Leif Ove Sjøvoll da han begynte å lage troll og sette dem ut i Bymarka. Det første trollet ble satt rundt 2010, på turstien i Strupen ved Granåsen. Det ble gjort på ren impuls, og uten å søke om tillatelse fra kommunen først. Det fikk han heldigvis tilgivelse for i ettertid. 

Trollene i Strupen

Byåsingen Sjøvoll hadde ikke bakgrunn som kunstner eller treskjærer. Men han var god med verktøy, flink til å tegne og hadde et bra pågangsmot. Det var litt tilfeldigheter som gjorde at han begynte å lage troll. Kona hans er fra en gård på Voss. På gårdstunet stod det et flott tre som hadde sett bedre dager. Svigerfaren til Leif Ove ønsket treet fjernet, men de andre ønsket at det skulle få stå. Som et kompromiss ble de enig om at stammen på Tuntreet skulle få stå igjen om han kunne skape noe fint ut av den. Leif Ove tok utfordringen og skjærte til stammen slik at det som ble igjen av den så ut som et troll. Svigerfaren var fornøyd med arbeidet og lot trestammen få stå.

Foto: Leif Ove Sjøvoll

Sitt første offisielle oppdrag som trollmaker fikk han i 2013, da han satte opp et troll med to hoder, ved grinda nedenfor Lavollen. Lavollen er et mye brukt utfartsområde for barnefamilier, så trollet her ble umiddelbart svært populær hos de minste. Leif Ove hadde sørget for at det var et solid byggverk, så om noen unger klatret i trollet hadde ikke det noe å si. Trollet fikk navnet Fru Inger til Lavollen.

Leif Ove: "Sånn som ungene har traktert figurene med utforsking, klatring og kliving har det vært helt fantastisk å oppleve."

Fru Inger til Lavollen

Den fine mottagelsen trollene fikk gjorde at både Leif Ove og kommunen ønsket å sette ut flere troll i Bymarka. I løpet av 2013 og 2014 skjedde det mye. Serveringsstedene Grønlia og Elgsethytta fikk to troll hver. 

På Grønlia ble Trollar Wrisil satt opp til høyre for inngangsdøra, der hun ønsket gjestene velkommen. Om man kikker bak håret hennes vil man få øye på oteren som tidligere holdt til i kjelleren på Grønlia, på den tiden Jan Ivar Wold drev stedet. På baksiden av Grønlia, opp mot skogen, vil man møte på Stubbetrollet.

       

"Trollar Wrisil på Grønlia" med oteren baki håret. Lenger oppi lia står Stubbetrollet.

Også på Elgsethytta tok Leif Ove utgangspunkt i lokal historie da han utformet trollet som ble satt opp på utsiden av hytta. I mange år var det en jerv som holdt til ved Elgsethytta. Jerv er ikke vanlig i Bymarka, og dette dyret var opprinnelig fra Hedmark. Bestyrer Anne Valseth foret jerven med vafler og sveler, noe som raskt ga den navnet Vaffeljerven. Den ble en kjendis i Bymarka og i dag henger det et stort bilde av den inne på hytta. Leif Ove utformet trollet slik at den holdt et velkommen-skilt i den ene hånda og vaffeljerven i den andre. Trollet henger på veggen under taket, til venstre for inngangsdøra.

På innsiden av hytta holder Alf til. Han er flathodet, noe som passer bra i forhold til oppgaven han har fått med å passe kjelen med trollvann som til enhver tid står her.

Leif Ove finner mange av emnene av det som ender opp som troll på sine vandringer i Bymarka. Deretter blir de fraktet opp til hytta i Rennebu, nær Trollheimen. Her har han innredet en "snikkarbu" som han kaller Trollhuken. Fra den kan han skue utover marka mens han spikker til troll og andre figurer. Mange av stubbene og trollene er tunge å flytte, så da er det greit å ha en John Deere-henger å ha de oppi.

 

Det er i Trollhuken i Rennebu at trollene blir til (foto: Leif Ove Sjøvoll).

Selv om Leif Ove bruker mye tid på å skape trollene og deretter få de fraktet dit de skal stå, og Trondheim kommune ellers bruker mye penger på fasilitetene i Bymarka, vil han ikke ha betalt for jobben han gjør.

Leif Ove: "Jeg har aldri sett på dette som kunst. Det er kun amatørmessig hobby som det er morsomt å pusle med. Og noe innblanding av penger oppi dette har jeg aldri villet skulle skje. Så betaling for trollene blir det aldri aktuelt å be om. Slikt vil ta bort trivselen med hobbyen!"

Det første trollet som Leif Ove satte ut i Strupen begynte å bli preget av angrep av maur, og vær og vind, noe som krevde vedlikehold. Selv om han flikket på trollet ble det ikke helt bra. Han fikk da en ide om å lage et barnebarn-troll som kunne sitte ved siden av gammeltrollet og holde rundt ham. For å legge til rette for at barn og voksne kunne sitte her og fortelle eventyr plasserte han "sittesteiner" rundt trollene.

Leif Ove avbildet med trollene i Strupen.

Også Rønningen fikk flotte troll til å pynte opp utearealet med og skape glede hos de besøkende. Leif Ove kalte de 3 trollene som gapskratter for Trollefamilien Glad. Navnet var også et uttrykk for den gleden han selv følte pga. den fine mottagelsen trollene hans hadde fått. Leif Ove: "Trollfamilien på Rønningen med UT PÅ TUR ALDRI SUR får stå som symbol på hvordan dette har vært for mæ, bare glede, entusiasme og iver har æ blitt møtt med."

 Leif Ove foran trollene på Rønningen

I 2014 var Leif Ove i kontakt med Marthe og Truls Gjestland i Gråkallen skileik, med spørsmål om de ønsket å ha et troll eller to som blikkfang nede ved ankomsten. De ble henrykt og takket ja til tilbudet. Ønsket om å sette opp troll i Skileiken ble også avklart med kommunen. I tillegg til at kommunen var positive til å ha troll like ved den mye brukte turveien fra Henriksåsen parkering, ønsket de å bidra med å få det største trollet på plass.

I mange år hang det et stort lerketre utover Fjellseterveien, rett ved Fjellsætra parkering. Til slutt ble det nødvendig å ta ned treet. Leif Ove spurte om ikke han kunne få bruke deler av stammen til å lage troll av. Bydrifta fraktet da stammen opp til en garasje like ved Skistua, slik at han kunne sitte her og jobbe. Bydrifta fraktet også det ferdige trollet bort til stedet der det nå står, ved inngangen til Skileiken (desember 2014). Det måtte 5 mann til å bære det på plass. Det to meter høye trollet fikk navnet Odin den enøyde. Opprinnelig var trollet her omsluttet av hekser på ski, i en heksedans. Men de fikk hard medfart av ivrige unger og måtte tas bort.

   

Stammen som ble brukt til å lage Odin den enøyde. Jula 2021 fikk Odin besøk av nissefar i Skileiken.

Ved turstien like ved, satte Leif Ove opp en flott trollfigur som bestod av Mor Æna og datteren Paia - inspirert av barnebokserien Trolleliv. Det ble det 9. og siste Sjøvoll-trollet i Bymarka.

Han følte 9 troll fikk holde. I årene etter har han brukt tid på å vedlikeholde dem, da de er utsatt for slitasje og røff behandling. Han har fortsatt med å lage troll, men kun til privat bruk. At trollene fortsatt får oppmerksomhet setter han pris på. 

 Trollene får til tider røff behandling og må vedlikeholdes.

I november 2021 valgte Leif Ove å ta hjem trollet ved Lavollen da det begynte å bli slitent, og trengte tørking og oppussing. Muligens hadde han ikke varslet fra om det på forhånd, for det gikk ikke lang tid før det ble stor oppstandelse over at trollet på Lavollen var borte, både på Bymarkas Facebook-side og kommunens-side. Folk var i harnisk over at noen kunne stjele det, mens kommunen ba om publikums hjelp for å løse mysteriet. Da Leif Ove fikk fortalt at trollet var hjemme hos ham og ville bli satt ut til våren 2022, ble folk glade og lettet.

Fru Inger til Lavollen på vei hjem til Leif Ove for tørking og oppussing (foto: Espen Sjøvoll).

Vi får håpe at folk tar vare på de flotte trollene i Bymarka, slik at barn og voksne kan glede seg over de også i framtiden. De er et fint bidrag til gode turopplevelser i marka.

 

 

 

     Jon Arne Madsø