Stedsnavn i Bymarka

 

   

18.09.22. Om man tar seg tid til å studere kart i forbindelse med turer i Bymarka, vil man legge merke til at endel stedsnavn går igjen. I boka "Bymarka - 50 vatn og turopplevelser" gjorde jeg et poeng av at det fins 4 vann som heter Svarttjønna/Svartvatnet. Vi snakker derfor gjerne om Svartvatnet ved Flakk, Svarttjønna i Trolla, Svartvatnet på Leinstrand og Svarttjønna/Svartvatnet (valgfritt) på Byneset overfor Opland.

Svarttjønna i Trolla

Tidligere i år gikk jeg igang med et nytt prosjekt der jeg skulle oppsøke 50 utvalgte topper i marka (det er ikke planlagt noen bokutgivelse med det temaet). Og når jeg saumfarte Bymarka-kartet på leting etter topper av en viss høyde dukket navnet Sæteråsen opp flere steder. Fra gammelt av har jo Bymarka vært brukt til sæterdrift for gårdene på Byneset, Leinstrand og Trondheim, så sånn sett er det ikke overraskende at en ås/topp får det navnet. Men at det i Bymarka fins hele 7 steder som heter Sæteråsen er likevel litt merkelig. 2 av dem befinner seg ved turveien opp til Velikvatnet på Leinstrand. 3 av dem ligger ved Rognstjønna og Klokktjønna på Byneset, mens de siste to er å finne nord og nordøst for Svartvatnet på Flakk. Ingen av toppene/åsene er spesielt høye, og det er kun Sæteråsen sørøst for Velikvatnet som er med på listen min. 

Kart som viser hvor de Sæteråsene i Bymarka befinner seg

På Bynessiden av marka ligger Bykleivåsen. Grunneiere her er misfornøyd md navnet, da de mener toppen egentlig heter Sæteråsen.. Bykleivåsen er en av de fineste toppene i Bymarka, med utsikt mot Byneslandet, Storheia, og østover mot Trondheim by. Jeg synes Bykleivåsen er et passende navn, uavhengig av hva toppen har blitt kalt tidligere. Bykleivåsen er også navnet på toppen på et kart over Bymarka fra 1936. En 8. topp som heter Sæteråsen tror jeg ikke Bymarka trenger.

Den flotte utsikten fra Bykleivåsen

En av de andre toppene på listen min er Byasæteråsen. Den ligger sørøst for Kongensåsvatnet.

Ved Kongensåsvatnet er det to hytter på østsiden av vannet. Den som ligger innerst heter Jobu. Den er oppkalt etter grunneier John Klomsten som brukte hytta til jakt. For å unndra seg søknadsplikt valgte han å sette hjul på hytta, slik at det ble en slags campingvogn som han kunne flytte rundt på. Men den har nok stått på stedet den står i dag helt siden starten. Hjulene er borte men staget som kan kobles på en traktor er fortsatt der.

Jobu ved Kongensåsvatnet

Om man leter etter Svarttjønna på Byneset kan det hende at man går seg på ei rød lita hytte nordvest for vannet. Den er så liten at de færreste vil klare å strekke ut beina på benkene som er satt opp langs veggene her inne. Likefullt er det en fin vedovn her og et bord. Hytta ble i sin tid bygd av Gunnar Skjøstad som drev med skogsdrift i området. I likhet med Jobu ved Kongensåsvatnet var hytta mobil og den ble flyttet med traktor til neste hogstfelt. Det er litt uenighet om hva hytta ble kalt, men de fleste er enig om at den heter.. Jobu. 

Jobu ved Svarttjønna på Byneset

Da jeg i sommer skulle besøke Sæteråsen sørøst for Velikvatnet passerte jeg flere hytter, her langt inne i skogen. Nordøst for vannet ligger det ei hytte av nyere dato. Over døra stod det at den var satt opp i 1996. Muligens har den blitt bygd et annet sted og flyttet opp hit, da den ikke var så stor og det var hjul på undersiden. Kanskje brukes den som hogsthytte som blir flyttet rundt, kanskje til jakt, og kanskje til kompisturer i marka. Over døra stod det også hva hytta het. Den het... Jobu. 

Jobu ved Sæteråsen på Leinstrand

For meg ble det en merkelig opplevelse å stå ved en tredje hytte i Bymarka, på hjul, som heter Jobu. Like ved den sjuende toppen i marka som heter Sæteråsen. En "formildende" omstendighet er det at jobu kan ha relasjon til navnet på ei motorsag som gjerne brukes i marka i forbindelse med skogsdrift.

 

I likhet med de to andre Jobu-hyttene er den ved Leinstrand flyttbar

Kreativiteten når det gjelder å finne på navn er ikke imponerende. Det kan også nevnes at det i Bymarka fins 5 topper som heter Høgåsen og 4 topper/steder som heter Brennan.

I lys av dette er det for meg vanskelig å forstå at Kartverket ikke kunne godta Fagertjønna som navn på vannet som ligger ved turstien opp til Elgsethytta. Vannet er vakkert og ligger i nærheten av Fagersæteråsen. Jeg får kanskje kalle vannet Svarttjønna og gjøre et nytt forsøk

Vakre Fagertjønna som ikke har noe offisielt navn og som neppe vil få det

 

 

    Jon Arne Madsø