Disse postkortene med bilde av Fjeldsæter Turisthotel og Sanatorium er fra 1909 til 1912. På baksiden av kortene er det hilsninger fra den tiden - som interessante tidsbilder.
   

  

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

 
  

 

    

     

   

        

  

Kontaktinfo

Forfatter og utgiver: Jon Arne Madsø

Mail: jonmadso@hotmail.com