Om man vandrer litt rundt i Bymarka vil man møte på små vakre byggverk i tre som er godt egnet til å gi ly i dårlig vær, og som er fine å ta en pause ved når man skal ta en rast. De er gjerne plassert slik at man har utsyn mot vakre partier av Bymarka, og/eller i nærheten av stier. 

Et kjennetegn på det som omtales som gapahuk, er at de har skrått tak som vender ut mot en åpning i byggverket. Under taket er det vanlig med en benk og et bord. Og utenfor er det gjerne en tilrettelagt bålplass.

Selv om det er visse ting som kjennetegner en gapahuk, vil man se at den håndverksmessige utformingen kan være svært forskjellig. Fra storslagne bygg med utskjæringer og komfort, slik som Olebu på Byneset, til enkle reisverk, med bruk av tømmer som er funnet i nærheten, og presenning og mose. Bruk av presenning i marka er jeg veldig imot, da jeg på mine turer i marka har sett mange triste eksempler på at den ligger der som søppel etter at kraftig vind har filleristet de svake byggverkene.

Jeg har vært ved ca. 40 gapahuker i Bymarka, samt endel mindre hytter som kan minne om gapahuker, da de er åpen for turfolk. 

Selv om de fleste gaphukene i Bymarka er ment for allmen bruk - noe som de fleste vil anse som naturlig, ettersom de er bygd innenfor markagrensen, er det flere av dem som er bygd på privat grunn på Leinstrand og Byneset. At de er bygd på privat grunn av privatpersoner, trenger heller ikke å ha noen betydning, da de som har bygd dem gjerne synes det er hyggelig at folk i marka bruker gapahukene - så lenge de forlater dem i samme stand som da de kom. Og at man har med seg egen ved om man skal tenne bål.

For enkelte av gapahukene i marka gjelder det unntak, slik som den ved Svartvatnet på Leinstrand, og muligens noen av de som er bygd på grensen av Bymarka ned mot Byneslandet. Vanskelig tilgjengelighet kan være et signal om at de som har bygd dem ikke ønsker for mye besøk av "fremmede". Men i en tid der Bymarka blir brukt av stadig flere, og gapahukene vises på de ulike karttjeneste, eller de blir omtalt på sosiale medier, slik som på Bymarkas Facebook-side, er sjansen for at de som bygde de får ha de for seg selv, mindre. 

Om det er noen som reagerer på at jeg legger ut karthenvisning av bestemte gapahuker, er det bare å kontakte meg på jonmadso@hotmail.com, så fjerner jeg den, evt. også bilde av selve gapahuken. Fram til nå er det kun den nevnte gapahuken ved Svartvatnet jeg vet det har vært negative reaksjoner ved når folk har kommet på besøk. Ellers i marka har jeg inntrykk av at de som har bygd gapahukene synes det er trivelig at folk bruker de.

  

 
   

  

1. Bakkplassen

 
  

 

    

2. Baklia

 
  

 

   

3. Bjørkhylla

      

 
  

 

   

4. Bjørnaråsen

 
   

  

  

5. Byasætra

 
  

   

   

6. Flatåsmarka

 
  

   

   

7. Fossbekken, Skjellbreia

 
  

    

  

8. Gapskratten, Velikvatnet

 
  

  

  

9. Gauken

 
  

    

   

10.  Gråkallen skileik, Gjestebu

 
  

    

 

11.  Gråkallen skileik, Marthebu

 
  

     

 

12.  Gråkallen skileik, Storstua

 
  

    

 

13. Gråkallen skileik, Trollslottet

 
  

    

 

14. Granåsen

 
  

    

  

15. Harebu

 
  

    

   

16. Holstvollen

 
  

    

 

17. Instruktørbakken

 
  

    

 

18. Klefstadhaugen

 
  

    

 

19. Kleivplassen

 
  

    

  

20. Kvistingen rast

 
  

 

     

21. Kystadskogen

 
  

 

     

22. Lauglo

(privat gapahuk som kan leies)

 
  

    

 

23. Lauglovatnet - sør

 
  

   

  

24. Lauglovatnet - øst

 
  

    

 

25. Lian restaurant

 
  

    

 

26. Lundåsen

 
  

    

 

27. Megarden

 
  

    

 

28. Nilsbu

 
  

 

    

29. Olebu

 
  

    

 

30. Rønningen - Dragehuken

 
  

     

 

31. Rønningen - Laftahuken

 
  

     

 

32. Rønningen - Ungdomshuken

 
  

    

  

33. Saupstad skisenter - øst

 
  

    

  

34. Saupstad skisenter - sør

 
  

    

  

35. Skjellbreia-huken

 
  

    

  

36. Skogstua

(foto: Jan Erik Lorås)

 
  

    

  

37. Svarttjønna i Trolla

 
  

    

  

38. Svartvatnet, Leinstrand

 
  

    

  

39. Sætervegen

 
  

    

  

40. Trollahaugen

 
  

    

  

41. Tusseskogen

 
  

    

  

42. Tusseskogen øst

 
  

    

  

43. Vintervassmyra

 
  

    

  

44. Wangsvika

 
  

    

  

45. Ørneredet, Ferista

 
  

  

  

46. Øvre vintermyr

 
  

     

  

Hytter/ly som er tilgjengelig for folk i marka

 

1. Bragebu

 
  

    

  

2. Dommerbua

 
  

    

  

3. Dreiers minne

 
  

    

  

4. Dørstokkbu

 
  

    

  

5. Eldseth

 
  

    

  

6. Hekkestua

 
  

    

  

7. Høgåsen

 
  

    

  

8. Kirstenbu

 
  

    

  

9. Litlbysætra

(nøkkelen henger over døra)

 
  

    

  

10. Rønningen bålplass og benk

 
  

    

  

11. Schølberghytta

 
  

    

  

 

     

   

        

  

Kontaktinfo

Forfatter og utgiver: Jon Arne Madsø

Mail: jonmadso@hotmail.com